SARASAKARAHANAMON C/S

SARASAKARAHANAMON C/S

エキゾチックな更紗文様を大胆なレイアウトと色使いで表現。

Spec

品番 171128
品名 SARASAKARAHANAMON C/S
材質 磁器
サイズ (碗)10.7 X 8.4 X 6.0
(台皿)14.1 X 2.0
本体重量 263g

Variation

SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(M)

SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(L)

SARASAKARAHANAMON Thermos Bottle

PAGE TOP