SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(L)

SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(L)

エキゾチックな更紗文様を大胆なレイアウトと色使いで表現。

Spec

品番 31328
品名 SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(L)
材質 磁器
サイズ 28.3 X 25.2 X 3.9
本体重量 790g

Variation

SARASAKARAHANAMON  C/S

SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(M)

SARASAKARAHANAMON Thermos Bottle

PAGE TOP