SARASAKARAHANAMON Oval Plate(M)

SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(M)

エキゾチックな更紗文様を大胆なレイアウトと色使いで表現。

Spec

品番 031297-2
品名 SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(M)
材質 磁器
サイズ 18.0 X 16.0 X 2.5
本体重量 260g

Variation

SARASAKARAHANAMON  C/S

SARASAKARAHANAMON  Oval Plate(L)

SARASAKARAHANAMON Thermos Bottle

PAGE TOP